Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Uroczyste otwarcie Pracowni Gammakamery SPECT-CT w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i zmodernizowanej Kliniki Ortopedii i Chirurgii Narządu Ruchu wraz z nadaniem Klinice imienia płk. dr. n. med. Wiesława Romaniuka

Uroczyste otwarcie Pracowni Gammakamery SPECT-CT w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i zmodernizowanej Kliniki Ortopedii i Chirurgii Narządu Ruchu wraz z nadaniem Klinice imienia płk. dr. n. med. Wiesława Romaniuka
piątek 21 lutego, 2020

20. lutego 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Gammakamery SPECT-CT w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i zmodernizowanej Kliniki Ortopedii i Chirurgii Narządu Ruchu wraz z nadaniem Klinice imienia płk. dr n. med. Wiesława Romaniuka.

Komendant Szpitala płk dr n. med. Robert Szyca powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, regionalnych, wojskowych, a także przyjaciele i pracownicy Szpitala. Następnie Pani Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska wręczyła symboliczne klucze do nowych inwestycji. Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej dr Witold Zasieczny przedstawił specyfikę i możliwości zakupionego sprzętu, a p.o. Kierownika Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu ppłk dr n. med. Jerzy Lachowicz zaprezentował rys historyczny Kliniki.

Nie zabrakło również przemówień gości honorowych Pana Jarosława Wenderlicha Podsekretarza Stanu w KPRM, Pani Poseł na Sejm RP Ewy Kozaneckiej, Pani dr Aureli Ostrowskiej Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Pana dr Przemysława Przybylskiego reprezentującego Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski oraz Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podkreślił, iż jest to ważna inwestycja zrealizowana w obszarze leczenia i diagnozowania chorób onkologicznych.  Dalsza część uroczystości odbyła się w nowych pomieszczeniach, gdzie oficjalnie przecięto wstęgi, zaprezentowano nowoczesny sprzęt, poświęcono mury oraz uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą płk. dr n. med. Wiesława Romaniuka patrona Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu.

Nowoczesna Gammakamera SPECT-CT znajdująca się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej jest urządzeniem hybrydowym i daje unikatowe możliwości jednoczesnej rejestracji obrazów scyntygraficznego (SPECT) i tomografii komputerowej (CT). Pozwala to na zwiększenie czułości i specyficzności diagnostyki obrazowej mającej największe znaczenie w onkologii. Umożliwia wczesną diagnostykę nowotworów, chorób układu sercowo – naczyniowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. U chorych na nowotwory podnosi również skuteczność zastosowanej terapii. Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych o wartości prawie 2 mln zł. Koszt realizacji całego projektu wyniósł ponad 3 mln zł.
Klinika Ortopedii i Chirurgii Narządu Ruchu również otrzymała dofinansowane. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na jej modernizację 2 mln 304 tys. zł. Przy czym wartość całego zadania to 2 mln 736 tys. zł (nieco ponad 400 tys. zł to środki własne). Nowa lokalizacja Kliniki niewątpliwie podniesie komfort leczenia pacjenta, a także stworzy możliwości do rozwoju kadry.

Doniesienia prasowe dot. otwarcia Pracowni Gammakamery SPECT-CT i Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu
wraz z nadaniem jej imienia płk. dr. n. med. Wiesława ROMANIUKA

')