Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Symboliczne przekazanie kluczy do nowej Polikliniki

Symboliczne przekazanie kluczy do nowej Polikliniki
wtorek 15 grudnia, 2020

15 grudnia br., w  związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, miało miejsce symboliczne przekazanie kluczy przez Kierownika Kontraktu Janusza Zwolenkiewicza i Kierownika Budowy Andrzeja Chmielka, reprezentującego firmę BUDIMEX, która ukończyła prace w nowym budynku Polikliniki.

Spotkanie otworzył powitaniem Komendant Szpitala płk dr n. med. Robert Szyca, który podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie tej inwestycji. U jego boku obecni byli Zastępcy: płk dr n. med. Robert Włodarski, lek. Henryk Chołody, Zastępca Komendanta ds. obwodu profilaktyczno-leczniczego – Kierownik Polikliniki płk dr n. med. Paweł Jakubczyk oraz Naczelna Pielęgniarka Elżbieta Pankanin.

W spotkaniu  uczestniczyli również Kierownicy komórek organizacyjnych najbardziej zaangażowanych w przedsięwzięcie m.in. Kierownik Pionu Logistyki – mjr Piotr Pilch, Kierownik Wydziału Infrastruktury – Karol Mierzwiński, Kierownik Zakładu Informatyki Medycznej – płk Remigiusz Kulbaka, Kierownik Wydziału Zaopatrzenia w Sprzęt Medyczny – Piotr Lesiński jak i Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Marek Powała.

Podziękowanie, radość z ukończenia budowy obiektu jak i nadzieję na komfortowe i przyjazne dla pacjentów jak i pracowników korzystanie z jego zasobów wyrazili lek. Henryk Chołody, Elżbieta Błaszczyńska (inwestor zastępczy) oraz wyżej wspomniany Janusz Zwolenkiewicz.

Po kameralnej uroczystości zostały dopełnione formalności w postaci oficjalnego podpisania protokołów przekazania inwestycji.

')