Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Certyfikat EDM

Certyfikat EDM
wtorek 14 września, 2021

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy posiada wdrożone i uruchomione rozwiązanie KS-EDM Suite umożliwiające udostępnianie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Tym samym Nasza placówka spełnia wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępnienia i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medyczne.


KS-EDM Suite jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami w zakresie rozporządzenia RODO.


Uzyskany Certyfikat potwierdza wysoką jakość świadczonych usług, a także dbałość o bezpieczeństwo danych medycznych.

')