Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

NOWA ORGANIZACJA ODWIEDZIN W 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy

NOWA ORGANIZACJA ODWIEDZIN W 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy
środa 15 września, 2021

Szanowni Państwo na podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
opracował zasady odwiedzin pacjentów w czasie pandemii COVID-19


Nowa organizacja przedstawia się następująco:

L. p.PacjentOdwiedzającyOdwiedziny
1.zaszczepiony
lub
ozdrowieniec
BEZ OBJAWÓW INFEKCJI
zaszczepiony
lub
ozdrowieniec
lub
z negatywnym wynikiem testu
1. jednoczasowo 1 osoba (wyjątkowo – 2)
2. dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szpitala, po wejściu do oddziału i po zdjęciu fartucha ochronnego przed opuszczeniem oddziału
3. maseczka zasłaniająca usta i nos na terenie szpitala
4. jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału
5. unikanie bliskiego fizycznego kontaktu z pacjentem
6. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych po zdezynfekowaniu rąk
7. jeżeli to możliwe należy zapewnić wietrzenie pomieszczenia przed, po i w trakcie wizyty
2.nie jest zaszczepiony
 
nie jest ozdrowieńcem
BEZ OBJAWÓW INFEKCJI
zaszczepiony
lub
ozdrowieniec
lub
z negatywnym wynikiem testu
1. jednoczasowo 1 osoba do max 15 minut przy zachowaniu dystansu min. 1,5 metra
2. dezynfekcja rąk po wejściu do budynku szpitala, po wejściu do oddziału i po zdjęciu fartucha ochronnego przed opuszczeniem oddziału
3. maseczka zasłaniająca usta i nos na terenie szpitala
4. jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału
5. podczas wizyty zapewnić kontakt jedynie z odwiedzanym pacjentem i zaszczepionym personelem
7. jeżeli to możliwe, należy zapewnić wietrzenie pomieszczenia przed, po i w trakcie wizyty, preferowane odwiedziny poza budynkiem szpitala
3.zaszczepiony
lub
ozdrowieniec
BEZ OBJAWÓW INFEKCJI
nie jest zaszczepiony
 
nie jest ozdrowieńcem
 
brak negatywnego wyniku testu
4.nie jest zaszczepiony
 
nie jest ozdrowieńcem
BEZ OBJAWÓW INFEKCJI
nie jest zaszczepiony
 
nie jest ozdrowieńcem
 
brak negatywnego wyniku testu
W szczególnych sytuacjach (terminalny stan pacjenta, pożegnanie z rodziną itp.) wizyta u pacjenta i jej organizacja ustalana jest indywidualnie
Obowiązują środki ochrony indywidualnej i dezynfekcja rąk zgodnie z zasadami j.w.

Chęć wizyty u pacjenta należy zgłosić mailowo w odpowiednim oddziale korzystając z danych kontaktowych umieszczonych poniżej. Wraz z formularzem do pobrania niżej, należy załączyć odpowiedni certyfikat potwierdzający szczepienie, przebycie zakażenia lub negatywny wynik testu.

SZANOWNI PAŃSTWO !!!
PROSIMY PRZESYŁAĆ FORMULARZ TYLKO NA DANE KONTAKTOWE DO ODDZIAŁÓW SZPITALA PODANE W PONIŻSZEJ TABELI

L.p.adres mailKlinika/Oddział
1.chirurgia@10wsk.mil.pl1. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
2. Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej
3. Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
2.klinikachorobwewnetrznych@10wsk.mil.pl1. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
2. Oddział Kliniczny Nefrologiczny
3. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny
4. Oddział Kliniczny Reumatologiczny
5. Oddział Hematologiczny
3.pulmonologia@10wsk.mil.plOddział Kliniczny Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej
4.sekretariat.gastro@10wsk.mil.plOddział Kliniczny Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej
5.kardiologia@10wsk.mil.pl1. Oddział Kliniczny Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii
2. Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej
3. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
6.kardiochirurgia@10wsk.mil.plOddział Kliniczny Kardiochirurgii
7.neurologia@10wsk.mil.pl1. Oddział Kliniczny Neurologiczny
2. Oddział Udarowy
8.neurochirurgia@10wsk.mil.plKlinika Neurochirurgiczna
9.ginekologia.odwiedziny@10wsk.mil.plKlinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
10.ortopedia@10wsk.mil.plKlinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu
11.psychiatria@10wsk.mil.plKlinika Psychiatryczna
12.rehabilitacja@10wsk.mil.plKlinika Rehabilitacji
13.dermatologia@10wsk.mil.plOddział Kliniczny Dermatologiczny
14.urologia10wsk@gmail.comOddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej
15.otolaryngologia@10wsk.mil.plOddział Kliniczny Otolaryngologiczny
16.chirurgia_szczekowa@10wsk.mil.plOddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
17.sekretariat.okulistyka@10wsk.mil.plOddział Kliniczny Okulistyczny
18.OKAiIT@10wsk.mil.plOddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Formularz/prośba o możliwość odwiedzin u pacjenta hospitalizowanego w 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy

!!Do Formularza należy dołączyć zaświadczenie/certyfikat potwierdzający szczepienie, przebycie zakażenia lub negatywny wynik testu!!


Za organizację kontaktu z rodziną i wydanie zgody na wizytę w sytuacji 1 odpowiada Kierownik Kliniki / Oddziału, w sytuacjach 2, 3 i 4 – zgodę na odwiedziny wydaje Komendant Szpitala. Osoba odwiedzająca otrzymuje decyzję nie później niż 24 godziny od wysłania wniosku (dni powszednie). W dni wolne od pracy indywidualne zgody na odwiedziny podejmuje lekarz dyżurny Kliniki / Oddziału zgodnie z tabelą powyżej.

Lista odwiedzających posiadających zgodę na odwiedziny przekazywana jest do Biura Przepustek.

Możliwość odwiedzin w szpitalu może być zawieszona w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego – decyzję o całkowitym zakazie odwiedzin (z wyjątkiem sytuacji szczególnych) wydaje Komendant Szpitala.

')