Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Wizyta Słuchaczy Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego

Wizyta Słuchaczy Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego
poniedziałek 13 grudnia, 2021

8 grudnia br., w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) przebywali z wizytą słuchacze Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO), w tym przebywający obecnie na studiach Komendant 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy płk dr n. med. Robert Szyca. Spotkanie odbyło się w ramach podróży studyjnej studentów Akademii Sztuki Wojennej.

Jak możemy wyczytać na stronie internetowej Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, w trakcie spotkania, rozpoczętego przez Dowódcę COLąd – DKL gen. dyw. Stanisława Czosnka, słuchacze PSPO szczegółowo poznali organizację, strukturę i zadania Centrum oraz jego rolę w procesie dowodzenia operacją połączoną w układzie narodowym i sojuszniczym. Słuchacze zostali także zapoznani ze stanem realizacji zadań dotyczących przygotowania dyżuru Dowództwa Grupy Bojowej Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej (OHQ BG V4 2023/I) oraz obiektami przeznaczonymi do działalności Dowództwa OHQ. Na zakończenie wizyty goście zostali zapoznani w Sali Tradycji z historią i tradycjami COLąd-DKL. Organizacja cyklu wizyt w wybranych jednostkach Sił Zbrojnych RP wynika z programu PSPO.

')