Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia

Obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia
piątek 1 kwietnia, 2022

Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ), której święto przypada na 4. dzień kwietnia, należy do najstarszych rodzajów służby w wojsku polskim. Udzielanie pomocy medycznej rannym i chorym sięga wczesnego średniowiecza. Wraz z rozwojem sztuki wojennej współtowarzyszył postęp medycyny. Władcy oraz wodzowie armii dbali o odpowiednie wyposażenie pomocy medycznej w sprawne, właściwe, ruchome i stałe zaopatrzenie medyczne. Postęp wojskowego systemu opieki medycznej trwa do dziś.


            Niemałą rolę w organizacji pracy, zabezpieczeniu medycznym Wojska Polskiego i Wojsk Sprzymierzonych odgrywa Departament Wojskowej Służby Zdrowia. Poniżej życzenia skierowane do żołnierzy oraz pracowników WSZ od Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia:

„Szanowni Państwo,

            z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia pragnę przekazać Państwu wyrazy szacunku i uznania za ogromny trud i wielkie serce, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza w ostatnim czasie stanowiącym wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej i dla każdego z Nas. Dziękuję za pokłady cierpliwości, wyrozumiałości oraz siły. W czasach, gdy życzliwość i ludzka jedność nabierają nowego znaczenia jestem wdzięczna, że zawsze możemy liczyć na Państwa wsparcie i pełną poświęcenia służbę dla dobra pacjentów.

            Wydarzenia ostatnich dni szczególnie wyraźnie pokazały nam jak kruche i zarazem cenne jest ludzkie życie i zdrowie, a poczucie bezpieczeństwa nie jest dane raz na zawsze. Państwa profesjonalizm i gotowość do poświęceń w imię wyższych wartości pozwalają spojrzeć w przyszłość z wiarą i nadzieją, że ponownie sprostamy wyzwaniom, jakie niesie trudna codzienność i niepewna przyszłość. Każdy w miarę swoich możliwości ma coś do zrobienia.

            Życzę Państwu, aby wykonywany zawód przynosił satysfakcję i był powodem do dumy, a radość z niesienia pomocy stanowiła źródło Państwa siły i energii do realizacji życiowych i zawodowych planów. Niech Państwa wysiłek i praca będą zawsze docenianie, a ludzka życzliwość niech towarzyszy Państwu każdego dnia.

            Proszę także o to, abyście Państwo zadbali o siebie – swoje zdrowie.”

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

dr Aurelia Ostrowska


Aktualnie Wojskowa Służba Zdrowia zajmuje się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a do jej zadań w szczególności należy:

  • utrzymanie i wzmacnianie stanu zdrowotnego składu osobowego Sił Zbrojnych przez dobór do wojska zdolnych do służby wojskowej obywateli, stałą kontrolę ich stanu zdrowia, wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań, nadzór nad wychowaniem fizycznym i szkoleniem;
  • zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk poprzez nadzór nad higieną zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp., szczepienia ochronne, wykrywanie i izolację chorych zakaźnie, stosowanie reżimu przeciwepidemicznego, prowadzenie oświaty sanitarnej;
  • prowadzenie szkolenia sanitarnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy i szkolenie medyczne personelu Sił Zbrojnych pod względem fachowym i wojskowo-medycznym oraz umiejętności działania w warunkach polowych w ramach systemu leczniczo-ewakuacyjnego;
  • przygotowanie Sił Zbrojnych pod względem materiałowym i mobilizacyjnym na wypadek wojny;
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu znalezienie najlepszych metod zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie pokoju i wojny.

Święto Wojskowej Służby Zdrowia jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności Naszego Szpitala, w tym roku uroczystość jej obchodów miała miejsce 31 marca. Jest to okazja do uhonorowania wszystkich żołnierzy i pracowników za codzienny zapał i ofiarność, z jakimi wypełniają misję swojego powołania, za wysiłek wykonywania ciężkiej i pełnej poświęceń pracy na rzecz drugiego człowieka. Poza wręczeniem dyplomów pracownikom najbardziej zaangażowanym w podnoszenie swojej wiedzy i kwalifikacji oraz przyczyniającym się do rozwoju Szpitala, uroczystość uświetniła również ceremonia mianowania por. Iwony Bieniek na stopień kapitana.

📸 Fotorelacja z obchodów Święta Wojskowej Służby Zdrowia w 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy:

')