Wizyta Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego

mini

W środę 15.06.2016 r. zaszczycił Nas swoją osoba Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia płk dr n. med. Stanisław Żmuda, Komendant 1. Wojskowego Szpitala Polowego płk dr n. med. Wojciech Wójcicki, Zastępca dyrektora ds. służb mundurowych dr n. med. Andrzej Wiśniewski, p.o. Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy ppłk mgr inż. Jacek Światły, oraz przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Podczas wizyty Komendant szpitala zapoznał Ministra Fałkowskiego z ogólnymi zasadami funkcjonowania szpitala. Po krótkim briefingu uczestnicy spotkania odwiedzili oddziały Szpitalne, takie jak Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinikę Neurologii. A Minister miał możliwość rozmowy z personelem podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 
 
 

You are here: Home Informacje Aktualności Wizyta Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego