Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Informacje dla weteranów

10 Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SP ZOZ
  Koordynator ds. weteranów:
kpt. mgr Iwona ŻUCZEK
poniedziałek – piątek w godz. 8ºº-15ºº 
tel. 667 674 968
email: i.zuczek@10wsk.mil.pl
  kontakt po godzinach służbowych:(poniedziałek – piątek) tel. 261 417 112
  Ważne Linki: 
  Ministerstwo Obrony Narodowej 
  NFZ Bydgoszcz 
  Ustawa o Statusie Weterana 
  Status Weterana Poszkodowanego 
  Status Weterana
 Ważniejsze Akty Prawne:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205 poz. 1203)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia  gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.
')