Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Historia Polikliniki

Poliklinika wczoraj, dziś, jutro…


Historia powstania Polikliniki sięga roku 1948 gdy powołano Okręgową Przychodnię Lekarską (OPLek), która mieściła się w budynku przy ówczesnej Al. 1 Maja 147. Pod koniec roku 1951 przeniesiono Przychodnię do budynku przy ul. Dwernickiego, aż dopiero w roku 1957 położono kamień węgielny pod budowę obecnej Polikliniki przy ul. Powstańców Warszawy. 

Otwarcie nowej siedziby nastąpiło w 1963 roku i Przychodnia znajduje się w tym miejscu do chwili obecnej.

W roku 1985 Przychodnia została zintegrowana ze Szpitalem jako Poliklinika 10 WSzK z chwilą otwarcia Szpitala. Pierwszym komendantem Okręgowej Przychodni Lekarskiej został mjr lek. Michał Kulinowski (do maja 1948r.). Kolejnymi Komendantami byli:

płk dr n. med. Zygmunt Hoffman

płk dr n. med. Stanisław Janczewski

płk lek. Jan Buszke

płk lek. Edmund Prusiewicz

płk dr n. med. Henryk Woźniak

płk lek. Bohdan Gajda

płk lek. Edward Abłażej

płk lek. Krzysztof Kasprzak

płk rez. lek. Henryk Chołody

od maja 1948 r. do maja 1953 r.

od maja 1953 r. do stycznia 1965 r.

od stycznia 1965 r. do sierpnia 1969 r.

od sierpnia 1969 r. do stycznia 1974 r.

od stycznia 1974 r. do listopada 1984 r.

od listopada 1984 r. do lutego 1994 r.

od lutego 1994 r. do maja 2001 r.

od maja 2001 r. do grudnia 2004 r.

od grudnia 2004 r. do chwili obecnej

Poliklinika jest integralną częścią Szpitala i obejmuje w swoim zakresie świadczenia podstawowej, specjalistycznej, a także stomatologicznej opieki zdrowotnej.
Gabinety specjalistyczne odpowiadają Klinikom i Oddziałom Klinicznym Szpitala.

W Poliklinice funkcjonuje:

Co roku wzrasta ilość porad lekarskich udzielanych w gabinetach Polikliniki oraz ilość wykonanych badań laboratoryjnych. Budynek wytrwał próbę czasu, ale w chwili obecnej pod względem funkcjonalności nie spełnia naszych oczekiwań. W związku z powyższym, została podjęta decyzja o budowie nowego obiektu. W chwili obecnej skupiliśmy się na systematycznej poprawie jakości obsługi świadczeniobiorców, a przede wszystkim stworzenia funkcjonalnych pomieszczeń i stosownych stanowisk pracy, których bez budowy nowego obiektu nie jesteśmy w stanie zapewnić. Dzięki inwestycji wartej 60 mln zł, wspartej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pacjenci bez wątpienia będą mieć bardziej komfortowe i przyjazne warunki do leczenia.

Budynek Nowej Polikliniki zaprojektowano w formie prostej prostopadłościennej bryły zlokalizowanej prostopadle do istniejących budynków Logistyki i Starej Polikliniki. Projektowany budynek połączono z sąsiadującymi budynkami poprzez łączniki.

Budynek Polikliniki o powierzchni zabudowy 3083 m² będzie posiadał cztery kondygnacje nadziemne (w tym jedna kondygnacja techniczna) i jedną kondygnację podziemną. Program medyczny, zlokalizowany na kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro 1, piętro 2). Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane będą parkingi w liczbie około 30 miejsc dla samochodów osobowych, 6 miejsc postojowych dla karetek pogotowia i pomieszczenia techniczne. Dodatkowe pomieszczenia techniczne będą umiejscowione na poziomie kondygnacji technicznej budynku. Łączniki do istniejących budynków Logistyki i „Starej Polikliniki” – odpowiednio na parterze i 1 piętrze.

Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2020 roku.


Podjęta przez Szpital inwestycja będzie służyła pokoleniom.

')