Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Historia Polikliniki

Poliklinika wczoraj, dziś, jutro…


Historia powstania Polikliniki sięga roku 1948 gdy powołano Okręgową Przychodnię Lekarską (OPLek), która mieściła się w budynku przy ówczesnej Al. 1 Maja 147. Pod koniec roku 1951 przeniesiono Przychodnię do budynku przy ul. Dwernickiego, aż dopiero w roku 1957 położono kamień węgielny pod budowę obecnej Polikliniki przy ul. Powstańców Warszawy. 

Otwarcie nowej siedziby nastąpiło w 1963 roku i Przychodnia znajduje się w tym miejscu do chwili obecnej.

W roku 1985 Przychodnia została zintegrowana ze Szpitalem jako Poliklinika 10 WSzK z chwilą otwarcia Szpitala. Pierwszym komendantem Okręgowej Przychodni Lekarskiej został mjr lek. Michał Kulinowski (do maja 1948r.). Kolejnymi Komendantami byli:

płk dr n. med. Zygmunt Hoffman

płk dr n. med. Stanisław Janczewski

płk lek. Jan Buszke

płk lek. Edmund Prusiewicz

płk dr n. med. Henryk Woźniak

płk lek. Bohdan Gajda

płk lek. Edward Abłażej

płk lek. Krzysztof Kasprzak

płk rez. lek. Henryk Chołody

płk dr n. med. Paweł Jakubczyk

od maja 1948 r. do maja 1953 r.

od maja 1953 r. do stycznia 1965 r.

od stycznia 1965 r. do sierpnia 1969 r.

od sierpnia 1969 r. do stycznia 1974 r.

od stycznia 1974 r. do listopada 1984 r.

od listopada 1984 r. do lutego 1994 r.

od lutego 1994 r. do maja 2001 r.

od maja 2001 r. do grudnia 2004 r.

od grudnia 2004 r. do listopada 2020 r.

od grudnia 2020 r. do chwili obecnej.

Poliklinika jest integralną częścią Szpitala i obejmuje w swoim zakresie świadczenia podstawowej, specjalistycznej, a także stomatologicznej opieki zdrowotnej.
Gabinety specjalistyczne odpowiadają Klinikom i Oddziałom Klinicznym Szpitala.

W starym budynku Polikliniki funkcjonowało:

Co roku wzrasta ilość porad lekarskich udzielanych w gabinetach Polikliniki oraz ilość wykonanych badań laboratoryjnych. Budynek wytrwał próbę czasu, ale w chwili pod względem funkcjonalności przestawał spełniać nasze oczekiwania. W związku z powyższym, została podjęta decyzja o budowie nowego obiektu. Skupiliśmy się na systematycznej poprawie jakości obsługi świadczeniobiorców, a przede wszystkim stworzenia funkcjonalnych pomieszczeń i stosownych stanowisk pracy, których bez budowy nowego obiektu nie byliśmy w stanie zapewnić. Dzięki inwestycji wartej prawie 70 mln zł, wspartej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pacjenci bez wątpienia mają bardziej komfortowe i przyjazne warunki do leczenia.

Budynek Nowej Polikliniki zaprojektowano w formie prostej prostopadłościennej bryły zlokalizowanej prostopadle do istniejących budynków Logistyki i Starej Polikliniki. Projektowany budynek połączono z sąsiadującymi budynkami poprzez łączniki.

Budynek Polikliniki o powierzchni zabudowy 9 865,20 m² posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. Program medyczny, zlokalizowany jest na kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro 1, piętro 2). Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane są parkingi w liczbie około 30 miejsc dla samochodów osobowych, 6 miejsc postojowych dla karetek pogotowia i pomieszczenia techniczne. Łączniki do istniejących budynków Logistyki i „Starej Polikliniki” – odpowiednio na parterze i 1 piętrze.

Zakończenie inwestycji planowano na IV kwartał 2020 roku.

15 grudnia 2020 r. miało miejsce symboliczne przekazanie kluczy przez Kierownika Kontraktu Janusza Zwolenkiewicza i Kierownika Budowy Andrzeja Chmielka, reprezentującego firmę BUDIMEX, która ukończyła prace w nowym budynku Polikliniki. Po kameralnej uroczystości zostały dopełnione formalności w postaci oficjalnego podpisania protokołów przekazania inwestycji.

W nowej Poliklinice funkcjonuje 10 gabinetów POZ, 166 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych oraz 46 gabinetów diagnostycznych. Na uwagę zasługuje Zakład Radiologii, gabinet gastrologii z pracownią endoskopową, stacja dializ z 13 stanowiskami dializacyjnymi oraz nowoczesny blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi i salą wybudzeń.

W najbliższych planach jest otwarcie nowych gabinetów: genetyki, leczenia bólu,  medycyny sportowej oraz poradnię żywienia domowego.


Podjęta przez Szpital inwestycja będzie służyła pokoleniom.

')