Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Staże podyplomowe

STAŻE CZĄSTKOWE DO SPECJALIZACJI

  1. Napisz wniosek do Komendanta Szpitala z prośbą zgodę na realizację stażu cząstkowego do specjalizacji.

We wniosku należy podać:

Na wniosku w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę (najlepiej osobiście) pisemną od kierownika kliniki /oddziału na którym miałby być prowadzony staż cząstkowy. Następnie wniosek pozostawić w kancelarii jawnej który zostanie przedstawiony do opinii Komendantowi Szpitala.

  1. Po otrzymaniu zgody ksero prośby należy przedłożyć placówce w której jest prowadzona specjalizacja, celem otrzymania stosownego porozumienia imiennego i dostarczenie go do Wydziału Planowania i Szkolenia przed rozpoczęciem stażu.

Wyjątkiem odstąpienia od czynności związanej z wydaniem porozumienia jest wcześniej już podpisana umowa między komórkami organizacyjnymi na odbywanie staży cząstkowych, które Nasza Placówka może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej.

  1. W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Wydziału Planowania i Szkolenia celem sfinalizowania formalności związanych z realizacją stażu cząstkowego do specjalizacji.

STAŻE PODYPLOMOWE

OBOWIĄZKI OPIEKUNA STAŻYSTY OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA LEKARZA STAŻYSTY OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY HARMONOGRAM CZASU PRACY LEKARZY STAŻYSTÓW (512 KB, PDF) WYKAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH (19KB, .doc)

WNIOSKI DO POBRANIA

WNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU URLOPU – 1 KLINIKA (17KB, .doc)

WNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU URLOPU – 2 KLINIKI (18KB, .doc)

')