Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego

W skład Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. dr. med. Stanisława Pokrzywnickiego wchodzą:

  • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii,
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Pooperacyjnej,
  • Oddział Kliniczny Terapii Pozaustrojowych,
  • Zespół anestezjologii i intensywnej terapii,
  • Zespół kardioanestezjologii,
  • Zespół neuroanestezjologii.

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii spełnia standardy MZ, posiada akredytację i jest ośrodkiem o II stopniu referencyjności. Klinika dysponuje 15 miejscami specjalizacyjnymi dla lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zespół pielęgniarski liczący 74 pielęgniarki, w tym 1 z tytułem dr nauk o zdrowiu, mgr specjalista 40, pielęgniarki specjalistki 16, w trakcie specjalizacji anestezjologicznej 7 pielęgniarek oraz 2 ratowników medycznych.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat Kliniki tel/fax: 261 417 227
Sekretariat Kliniki: 667 671 296

Kontakt elektroniczny:

e-mail: OKAiIT@10wsk.mil.pl
Skład personalny


Kierownik
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator
Oddziału Klinicznego Terapii Pozaustrojowych


płk rez. dr n. med. Robert Włodarski

Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiOrdynator
Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii


lek. Irmina Kaptur-Komorowska

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Ordynator
Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii Pooperacyjnej
z Zespołem Anestezjologii i Intensywnej Terapii


dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Kozłowski

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, DESA

Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii


mgr piel. Barbara Kiedrowicz

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Pozostały personel:
Personel Lekarski - specjaliści
lek. Mariusz Powidzki
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dominika Bożiłow
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Artur Dobrowolski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Agnieszka Doligalska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Justyna Duło
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Piotr Grabowski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jacek Januszewski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. i n. o zdr. Małgorzata Małłek-Grabowska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jerzy Podsiadły
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Michał Rymarski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marcin Sikorski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Damian Maszczak
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Katarzyna Słomkowska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Małgorzata Urbańska-Chmarzewska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Joanna Szamocka
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ewelina Nowińska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Paulina Kaczmarek-Duszka
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Szczęśniak
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Kamil Buda
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Zespół Kardioanestezjologii
dr n. med. Krzysztof Romatowski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
płk dr n. med. Robert Włodarski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dominika Bożiłow
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Sieńkowska-Magoń
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Robert Parszuta
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jarosław Szymaniuk
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Michał Felczak
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Personel Lekarski - w trakcie specjalizacji:
ppłk lek. Jacek Pawłowicz
kpt. lek. Anna Lachowska
kpt. lek. Ewa Szczepanik
kpt. lek. Iwona Bieniek
spec. kardiolog
por. lek. Maja Planutis
por. lek. Hubert Polak
por. lek. Bartosz Matejak
ppor. lek. Piotr Adamczak
ppor. lek. Stanisław Wróbel
dr n. med. i n. o zdr. Joanna Androsiuk-Perkowska
lek. Aleksander Marciniak
Mikrobiolog Kliniczny KOiT
dr n. med. Joanna Sierzputowska
Rehabilitanci:
mgr Jakub Zaborowski
mgr Marta Piotrowska
Małgorzata Wirhanowicz
Zakres działalności

Umożliwia leczenie chorych z zastosowaniem najbardziej zaawansowanej mechanicznej wentylacji płuc w tzw. sposób oszczędzający płuca oraz pozaustrojowego wspomagania lub zastępowania czynności płuc z wykorzystaniem dostępnych technik krążenia pozaustrojowego – ECMO i ECCO2R

Umożliwia leczenie chorych metodą plazmaferezy leczniczej w celu wykonania terapeutycznej wymiany osocza. Plazmafereza lecznicza znajduje swoje zastosowanie w chorobach autoimmunologicznych o ciężkim postępującym przebiegu, opornych na konwencjonalne leczenie. Skuteczność plazmaferez oceniana była w kontekście wielu chorób, w literaturze wymienia się około 180 jednostek chorobowych, ale najczęściej jest przeprowadzana w leczeniu zespołu Guillain-Barre oraz przełomu miastenicznego.

Zadaniem Oddziału Terapii Pozaustrojowych jest również koordynacja i rozwój technik krążenia pozaustrojowego w intensywnej terapii w ramach naszego Szpitala oraz dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Techniki pozaustrojowe, umożliwiające wspomaganie lub zastępowanie funkcji narządów, rozwijają się niezwykle dynamicznie i stanowią jeden z filarów nowoczesnej intensywnej terapii.

– chirurgii ogólnej i naczyniowej

– torakochirurgii

– kardiochirurgii

– ortopedii

– neurochirurgii

– ginekologii

– otolaryngologii

– chirurgii szczękowej

– okulistyce

– chirurgii wewnątrznaczyniowej

– neuroradiologii interwencyjnej

– kardiologii inwazyjnej

– pracowniach MRI, TK

– w pracowniach endoskopowych gastroenterologii i pulmonologii

– w chirurgii do zabiegów w trybie „jednego dnia”

oraz prowadzi intensywną terapię okołooperacyjną w Oddziale Intensywnej Terapii Pooperacyjnej ZBO 1 oraz sali wybudzeń ZBO2.

– możliwością prowadzenia oksygenacji pozaustrojowej (ECMO)
– nowoczesnymi technikami monitorowania hemodynamicznego
– stanowiskami wyposażonymi w nowoczesne respiratory, umożliwiające prowadzenie terapii wentylacyjnej i monitorowanie układu oddechowego
– możliwością prowadzenia ciągłego leczenia nerkozastępczego, również leczenia plazmaferezą
– możliwością monitorowania metabolizmu krytycznie chorych z wykorzystaniem metody kalorymetrii pośredniej
– możliwością monitorowania inwazyjnego i nieinwazyjnego ośrodkowego układu nerwowego u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych oraz po zabiegach neurochirurgicznych
– możliwością wykorzystania techniki bronchoskopii w terapii i diagnostyce
– badaniem USG i ECHO-dopler do szybkiej przyłóżkowej diagnostyki oraz jako techniki wspomagające w procedurach intensywnej terapii
– badaniem dopplerowskim tętnic wewnątrzczaszkowych (TCD)
– możliwością prowadzenia wczesnej rehabilitacji przyłóżkowej ciężko chorych.

')