Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

16/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologia

16/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologia
poniedziałek 27 marca, 2023

 

 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

ZAKRES nr 1 –  Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA w godzinach normalnej ordynacji;

ZAKRES nr 2 – Realizacja przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA procedur zabiegowych kardiologii interwencyjnej w Pracowni Hemodynamiki

ZAKRES nr 3 – Gotowość (w trybie dyżurowym „pod telefonem”) do zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (129 KB.doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenie oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenie oferenta – doświadczenie – dotyczy zakresu nr 2) – pobierz (38 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – otwórz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

')