Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

3/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zwrotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

3/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zwrotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
środa 1 lutego, 2023

 

 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Kardioanestezjologii na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (Sala pooperacyjna oraz sala operacyjna Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii – zabezpieczenie w ciągu doby przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA) w zakresach:

Zakres nr 1 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Kardioanestezjologii na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA w godzinach normalnej ordynacji.

Zakres nr 2 – Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Kardioanestezjologii na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii przez lekarza specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA w trybie dyżurowym stacjonarnym.

Zakres nr 3 – Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych (dyżur pod telefonem) przez lekarza specjalistę  w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA celem wykonywania znieczuleń do zabiegów w trybie pilnym na rzecz pacjentów Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (127KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36 KB .xls)

23.01.2023 r. – PYTANIA I ODPOWIEDZI – pobierz (pdf)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenie oferenta – deklarowany okres zawarcia umowy) – pobierz (28 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

 

')