Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

24/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie Klinika Chorób Wewnętrznych oraz Stacja Dializ

24/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie Klinika Chorób Wewnętrznych oraz Stacja Dializ
wtorek 10 maja, 2022
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie CHOROBY WEWNĘTRZNE lub ENDOKRYNOLOGIA lub NEFROLOGIA lub REUMATOLOGIA lub HEMATOLOGIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Chorób Wewnętrznych (Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Oddział Kliniczny Reumatologiczny, Oddział Hematologiczny)

ZAKRES nr 2 – Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Stacji Dializ nr 1 (Szpital) i Stacji Dializ nr 2 (Poliklinika)

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (132 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (35 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenie oferenta) pobierz (28 KB .doc)

WZÓR ZAŚWIADCZENIA KIEROWNIKA SPECJALIZACJI – pobierz (13 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

')