Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

37/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury ortopedia

37/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury ortopedia
piątek 18 czerwca, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych
w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w zakresie realizacji procedur zabiegowych ortopedycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji
w dziedzinie ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')