Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

38/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie Klinika Psychiatryczna

38/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie Klinika Psychiatryczna
wtorek 7 czerwca, 2022
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

ZAKRES nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie PSYCHIATRIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Psychiatrycznej

ZAKRES nr 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Psychiatrycznej

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (33 KB .xls)

WZÓR ZAŚWIADCZENIA KIEROWNIKA SPECJALIZACJI – pobierz (13 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – otwórz (pdf) 

 

 

 

 

 

 

')