Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

39/2021/KO – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

39/2021/KO – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
wtorek 15 czerwca, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę
w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

UNIEWAŻNIENIE – pobierz

 

 

 

 

 

')