Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

42/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – lekarz specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

42/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – lekarz specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa
wtorek 6 lipca, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych
przez lekarza specjalistę w dziedzinie
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')