Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

43/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne (NEUROLOGIA, SZOR, KARDIOLOGIA)

43/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne (NEUROLOGIA, SZOR, KARDIOLOGIA)
poniedziałek 16 sierpnia, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresie:

  1. zabezpieczenia pracy Kliniki Neurologicznej w trybie dyżurowym stacjonarnym przez lekarza specjalistę w dziedzinie NEUROLOGIA
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza systemu w ramach dyżurów stacjonarnych celem zabezpieczenia pracy Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  3. zabezpieczenia pracy Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii (dot. Oddziałów Kardiologicznych) w trybie dyżurowym stacjonarnym przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie KARDIOLOGIA

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')