Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

50/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

50/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
poniedziałek 23 sierpnia, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/y specjalistę/ów w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA
    INTENSYWNA TERAPIA w zakresie leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji oddziału;
  2. zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/y specjalistę/ów w dziedzinie ANESTEZJOLOGIA
    I INTENSYWNA TERAPIA poza godzinami normalnej ordynacji oddziału (dyżur lekarski stacjonarny).

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (aktualizacja) – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

20.08.2021 r. INFORMACJA – ZMIANA GODZINY SKŁADANIA OFERT – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

')