Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

55/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów (neurochirurgia i radiologia i diagnostyka obrazowa)

55/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów (neurochirurgia i radiologia i diagnostyka obrazowa)
poniedziałek 30 października, 2023

 

 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresach:

Zakres nr 1 Zabezpieczenie pracy Kliniki Neurochirurgicznej oraz Poradni Neurochirurgicznej przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie NEUROCHIRURGIA (normalna ordynacja).

Zakres nr 2Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA w Pracowni Tomografii Komputerowej Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej (opis badań TK).

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (modyfikacja 11.10.2023 r.) – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (129 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (33KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

')