Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

59/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – lekarskie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych 10. WSzKzP SP ZOZ

59/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – lekarskie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych 10. WSzKzP SP ZOZ
środa 27 października, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na:

  1. Zakres nr 1 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologia w PORADNI REUMATOLOGICZNEJ;
  2. Zakres nr 2 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej lub radioterapii lub radioterapii onkologicznej w PORADNI ONKOLOGII ZACHOWAWCZEJ;
  3. Zakres nr 3 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii, lub diabetologii, lub endokrynologii w PORADNI CHORÓB METABOLICZNYCH;
  4. Zakres nr 4 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie alergologia w PORADNI ALERGOLOGICZNEJ;
  5. Zakres nr 5 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologia lub hipertensjologia w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ;
  6. Zakres nr 6 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologia w PORADNI DIABETOLOGICZNEJ;
  7. Zakres nr 7 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologia i wenerologia w PORADNI DERMATOLOGICZNEJ;
  8. Zakres nr 8 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgia w PORADNI NEUROCHIRURGICZNEJ;
  9. Zakres nr 9 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu ruchu w PORADNI ORTOPEDYCZNEJ;
  1. Zakres nr 10 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologia w PORADNI UROLOGICZNEJ;
  2. Zakres nr 11 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologia w PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ;
  3. Zakres nr 12 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologia w PORADNI NEFROLOGICZNEJ;
  4. Zakres nr 13 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia) przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastroenterologia w PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ;
  5. Zakres nr 14 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyka w PORADNI OKULISTYCZNEJ;
  6. Zakres nr 15 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej w PORADNI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ;
  7. Zakres nr 16 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia lub chirurgia ogólna w PORADNI CHIRURGICZNEJ;
  8. Zakres nr 17 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości lub perinatologii lub lekarz specjalista Iº w dziedzinie położnictwa i ginekologii w PORADNI GINEKOLOGICZNEJ;
  9. Zakres nr 18 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie laryngologia lub otolaryngologia lub otorynolaryngologia w PORADNI OTOLARYNGOLOGICZNEJ
  10. Zakres nr 19 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii dziecięcej w PORADNI PRELUKSACYJNEJ;
  11. Zakres nr 20 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc w PORADNI PULMONOLOGICZNEJ – GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  12. Zakres nr 21 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowo-twarzowej
   lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w PORADNI CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
  13. Zakres nr 22 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (131 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (38 KB.xls)

Wzór Umowy – pobierz (pdf)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

')