Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

59/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Poradniach

59/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Poradniach
środa 25 października, 2023

 

 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

ZAKRES NR 1 Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu w PORADNI ORTOPEDYCZNEJ;

ZAKRES NR 2 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyka w PORADNI OKULISTYCZNEJ;

ZAKRES NR 3 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie laryngologia lub otolaryngologia lub otorynolaryngologia w PORADNI OTOLARYNGOLOGICZNEJ

ZAKRES NR 4 Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologia lub hipertensjologia w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ

ZAKRES NR 5Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji,  lub rehabilitacji medycznej w PORADNI REHABILITACYJNEJ

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (128 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (41 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

')