Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

60/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – usługi medyczne realizowane przez lekarzy psychiatrów i przez psychologów

60/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – usługi medyczne realizowane przez lekarzy psychiatrów i przez psychologów
czwartek 10 listopada, 2022
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu  konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub specjalistę Iº lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRIA w Poradni Zdrowia Psychicznego;

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez PSYCHOLOGA na rzecz pacjentów WCMP;

Zakres nr 3 – Uświadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę, lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie PSYCHIATRIA w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Psychiatrycznej

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (132KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (38 KB .xls)

Wzór zaświadczenia kierownika specjalizacji – pobierz (13 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

')