Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

61/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – stomatologia i protetyka

61/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – stomatologia i protetyka
poniedziałek 6 grudnia, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi medyczne w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę lub lekarza dentystę specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej w Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Stomatologicznej dla dzieci;

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę lub w trakcie specjalizacji
w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej;

Zakres nr 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę lub w trakcie specjalizacji
w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodontycznej;

Zakres nr 4 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę lub w trakcie specjalizacji
w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii twarzowo-szczękowej lub periodontologii
lub lekarza dentystę specjalistę Iº w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

Zakres nr 5 – Wykonywanie specjalistycznych usług dentystycznych przez technika dentystycznego/technika protetyka.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (131 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (35KB .xls)

Rozstrzygnięcie – pobierz

 

 

 

 

 

 

 

')