Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

61/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy specjalistów

61/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy specjalistów
piątek 4 listopada, 2022
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
usługi medyczne realizowane przez lekarzy specjalistów  w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA odpowiedzialnego za  gospodarkę krwią i jej składnikami.

Zakres nr 2 – Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w PORADNI REHABILITACYJNEJ przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji,  lub rehabilitacji medycznej.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (33 KB .xls)

ROZSTRZYGNIECIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

')