Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

63/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Klinice Rehabilitacji

63/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Klinice Rehabilitacji
piątek 29 października, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofert:

  1. Zakres 1 Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w PORADNI REHABILITACYJNEJ przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji,  lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza ze specjalizacją Iº w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalneji balneoklimatologii lub lekarza, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie  rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej;

  2. Zakres 2 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w KLINICE REHABILITACJI przez lekarza specjalistę  w dziedzinie  rehabilitacji  w chorobach  narządu  ruchu  lub  rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (131 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (34 KB .xls)

WZÓR UMOWY ZAKRES NR 1 – PORADNIA – pobierz (pdf)

WZÓR UMOWY ZAKRES NR 2 – ODDZIAŁ – pobierz (pdf)

ROZSTRZYGNIĘCIE  – OTWÓRZ (PDF)

 

 

 

 

 

')