Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

65/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne udzielane przez personel medyczny (lekarze, perfuzjoniści, psycholog, fizjoterapeuta, elektroradiolog)

65/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne udzielane przez personel medyczny (lekarze, perfuzjoniści, psycholog, fizjoterapeuta, elektroradiolog)
środa 3 listopada, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

 1. Zakres nr 1 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie NEUROCHIRURGIA w zakresie leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji oddziału;
 2. Zakres nr 2 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA w zakresie leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji oddziału;
 3. Zakres nr 3 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie OKULISTYKA w zakresie leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji oddziału;
 4. Zakres nr 4 – wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedziny CHIRURGIA OGÓLNA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny na rzecz klinik i oddziałów 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszcz;
 5. Zakres nr 5 – wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z dziedzin CHOROBY WEWNĘTRZNE i ENDOKRYNOLOGIA w zakresie leczenia szpitalnego oraz pełnienie funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinach medycyny na rzecz klinik i oddziałów 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszcz;
 6. Zakres nr 6 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA OGÓLNA lub ANGIOLOGIA w zakresie leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji oddziału;
 7. Zakres nr 7 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHOROBY WEWNĘTRZNE w zakresie leczenia szpitalnego w godzinach normalnej ordynacji oddziału;
 8. Zakres nr 8 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez PSYCHOLOGA lub PSYCHOLOGA SPECJALISTĘ Iº w dziedzinie psychologia kliniczna lub PSYCHOLOGA SPECJALISTĘ w dziedzinie psychologia kliniczna w Klinice Psychiatrycznej;
 9. Zakres nr 9 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez PERFUZJONISTĘ w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii;
 10. Zakres nr 10 – Wykonywanie badań diagnostycznych (RADIOSYNOWEKTOMII) przez lekarza specjalistę w dziedzinie ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU na rzecz pacjentów Zakładu Medycyny Nuklearnej 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy;
 11. Zakres nr 11 – Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez ELEKTRORADIOLOGA w Zakładzie Medycyny Nuklearnej 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy;
 12. Zakres nr 12 – Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych (porada, diagnostyka, zabiegi) przez FIZJOTERAPEUTĘ w Klinice Neurochirurgii;

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (53 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (59 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

')