Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

67/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – zabezpieczenie Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej przez personel lekarski

67/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – zabezpieczenie Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej przez personel lekarski
piątek 25 listopada, 2022
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

usługi medyczne w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA wraz z pełnieniem funkcji konsultanta klinicznego w ww. dziedzinie medycyny na rzecz klinik i oddziałów 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszcz;

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej;

Zakres nr 3 –  Gotowość do zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA lub CHORÓB WEWNĘTRZNYCH w trybie dyżurowym „pod telefonem”

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36 KB .xls)

Wzór zaświadczenia kierownika specjalizacji – pobierz (13 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

')