Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

67/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – zabezpieczenie przez personel lekarski Oddziałów Klinicznych Gastroenterologii i Oddziału Klinicznego Pulmonologii w trybie dyżurowym

67/2023/KO/KONTR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – zabezpieczenie przez personel lekarski Oddziałów Klinicznych Gastroenterologii i Oddziału Klinicznego Pulmonologii w trybie dyżurowym
piątek 24 listopada, 2023

 

 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Chorób Wewnętrznych w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA
lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Onkologii Gastroenterologicznej.

Zakres nr 2 – Gotowość do zabezpieczenia pracy Pracowni Endoskopowej Oddziału Klinicznego Gastroenterologii
i Onkologii Gastroenterologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie GASTROENTEROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym „pod telefonem”.

Zakres nr 3 – Gotowość do zabezpieczenia pracy Pracowni Bronchoskopowej Oddziału Klinicznego Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHOROBY PŁUC lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym „pod telefonem”.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (134 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (38KB .xls)

9.11.2023 r.
PYTANIA i ODPOWIEDZI – pobierz (pdf)

Załącznik nr 3 do SWKO (deklarowany okres zawarcia umowy) – pobierz (39KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

')