Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

72/2021/KO – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA

72/2021/KO – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA
poniedziałek 8 listopada, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
unieważnia konkurs ofert:

  1. Zakres nr 1 – Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Oddziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej.
  2. Zakres nr 2 – Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (aktualizacja)pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (53 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (33 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Deklarowany okres związania się ofertą) – pobierz (32 KB .doc)

WZÓR UMOWY (udzielanie świadczeń zdrowotnych + koordynacja oddziałem) – pobierz (pdf)

WZÓR UMOWY (udzielanie świadczeń zdrowotnych) – pobierz (pdf)

Odpowiedzi na zapytania 3.11.2021 r. – pobierz (pdf)

UNIEWAŻNIENIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

')