Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

80/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologia i patomorfologia

80/2022/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologia i patomorfologia
czwartek 8 grudnia, 2022
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
usługi medyczne realizowane przez lekarzy specjalistów w zakresach:

Zakres nr 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGIA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Pracownią Holterowską.

Zakres nr 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie PATOMORFOLOGIA.

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf) 

Formularz ofertowy – pobierz (130KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (41 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

')