Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

81/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Poradni Rehabilitacyjnej

81/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Poradni Rehabilitacyjnej
czwartek 25 listopada, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w PORADNI REHABILITACYJNEJ przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji,  lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii
i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii lub balneologii
i medycyny fizykalnej lub lekarza ze specjalizacją Iº w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej
i balneoklimatologii lub lekarza, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji
w dziedzinie  rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej;

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (131 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (34 KB .xls)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')