Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

83/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Klinicznym Zakładem Radiologii Lekarskiej

83/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Klinicznym Zakładem Radiologii Lekarskiej
wtorek 30 listopada, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

„Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
RENTGENODIAGNOSTYKI lub RADIOLOGII lub RADIODIAGNOSTYKI lub RADIOLOGIA
I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania
Klinicznym Zakładem Radiologii Lekarskiej”

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (128 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (53 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (30 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczenie oferenta – doświadczenie) – pobierz (37 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

')