Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

91/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA

91/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA
poniedziałek 27 grudnia, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

  1. Zakres nr 1 – Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Oddziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej,
  2. Zakres nr 2 – Udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA,
  3. Zakres  nr 3 – Gotowość do zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej przez lekarza specjalistę w dziedzinie CHIRURGIA NACZYNIOWA w trybie dyżurowym „pod telefonem”

Ogłoszenie – pobierz (pdf)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz (pdf)

Formularz ofertowy – pobierz (130 KB .doc)

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz (49 KB .doc)

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (36 KB .xls)

Załącznik nr 3 do SWKO (Deklarowany okres związania się umową) dot. Zakres 1 i 2 – pobierz (32 KB .doc)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

 

')