Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT dyżury lekarskie – Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT dyżury lekarskie – Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
poniedziałek 16 września, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
infromuje o UNIEWAŻNIENIU konkursu ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza systemu
w ramach dyżurów stacjonarnych celem zabezpieczenia pracy
Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

UNIEWAŻNIENIE – pobierz

')