Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie – Oddział Kliniczny Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie – Oddział Kliniczny Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
poniedziałek 6 lipca, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na usługi lekarskie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie PULMONOLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Oddziału Klinicznego Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz Ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

WZÓR UMOWY – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')