Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

3/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie – okulistyka

3/2021/KO ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie – okulistyka
poniedziałek 25 stycznia, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:

  1. zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Okulistycznego w trybie dyżurowym stacjonarnym przez lekarza specjalistę w dziedzinie OKULISTYKA
  2. zabezpieczenia pracy Oddziału Klinicznego Okulistycznego w trybie dyżurowym stacjonarnym przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie OKULISTYKA

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')