Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

22/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne COVID19

22/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne COVID19
środa 24 marca, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych na utworzonych
Oddziałach przystosowanych do udzielania świadczeń dla pacjentów chorych na COVID-19
na terenie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
przez lekarza posiadającego specjalizacje w dziedzinie medycyny

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

 

')