Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

28/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Klinika Chorób Wewnętrznych

28/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Klinika Chorób Wewnętrznych
piątek 23 kwietnia, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie
CHOROBY WEWNĘTRZNE
w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Kliniki Chorób Wewnętrznych
(Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Oddział Kliniczny Endokrynologiczny,
Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Oddział Kliniczny Reumatologiczny, Oddział Hematologiczny)

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

ANEKS do SWKO z dn. 21.04.2021 r. – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')