Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

17/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

17/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny
poniedziałek 1 marca, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
usługi lekarskie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie Gastroenterologia lub w dziedzinie Chorób Wewnętrznych (w trakcie specjalizacji  w dziedzinie Gastroenterologia)
– dyżury stacjonarne w Oddziale Klinicznym Gastroenterologicznym

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')