Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

32/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Stacja Dializ

32/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Stacja Dializ
wtorek 25 maja, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę
lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie NEFROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE
w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę
Stacji Dializ nr 1 (Szpital) i Stacji Dializ nr 2 (Poliklinika).

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')