Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

29/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Stacja Dializ

29/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury lekarskie stacjonarne Stacja Dializ
piątek 30 kwietnia, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych
przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie
NEFROLOGIA lub CHOROBY WEWNĘTRZNE
w trybie dyżurowym stacjonarnym zabezpieczających pracę Stacji Dializ w Poliklinice

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

Załącznik nr 3 do SWKO (Oświadczanie oferenta dotyczące czasu zawarcia umowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')