Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

49/2020/KO UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – Dyżury Pielęgniarskie – zabezpieczenie pracy Pracowni Bronchoskopowej

49/2020/KO UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT – Dyżury Pielęgniarskie – zabezpieczenie pracy Pracowni Bronchoskopowej
środa 19 sierpnia, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o unieważnieniu konkursu ofert na
zabezpieczenia pracy Pracowni Bronchoskopowej w trybie dyżurowym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (pod telefonem) przez pielęgniarki posiadające kurs specjalistyczny
Endoskopia dla pielęgniarek

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

UNIEWAŻNIENIEpobierz

 

 

 

 

')