Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

44/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury pielęgniarskie – zabezpieczenie wykonywania procedur zabiegowych okulistycznych

44/2021/KO – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury pielęgniarskie – zabezpieczenie wykonywania procedur zabiegowych okulistycznych
wtorek 3 sierpnia, 2021
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na pozostawanie w gotowości do udzielania
świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego Zamówienia
w zakresie realizacji przez pielęgniarkę/arza specjalistkę/ste lub po kursie kwalifikacyjnym
w dziadzienie pielęgniarstwa operacyjnego, procedur zabiegowych okulistycznych
w trybie dyżurowym „pod telefonem”.

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz Ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')