Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury pielęgniarskie – zabezpieczenie wykonywania procedur zabiegowych okulistycznych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – dyżury pielęgniarskie – zabezpieczenie wykonywania procedur zabiegowych okulistycznych
piątek 10 lipca, 2020
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
gotowości do zabezpieczenia, realizacji przez pielęgniarkę specjalistkę lub po kursie kwalifikacyjnym
w dziadzienie pielęgniarstwa operacyjnego,
procedur zabiegowych okulistycznych w trybie dyżurowym „pod telefonem”

Ogłoszenie – pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – pobierz

Formularz Ofertowy – pobierz

Załącznik nr 1 do SWKO (Oświadczenia oferenta) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

 

 

 

 

')