Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – Leczenie Stomatologiczne

KONKURS OFERT – Leczenie Stomatologiczne
piątek 13 grudnia, 2019
 logo

Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju

LECZENIE STOMATOLOGICZNE
w zakresie
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

Rozstrzygnięcie – POBIERZ

 

 

 

')