Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Udzielanie świadczeń w Poradni Diabetologicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Udzielanie świadczeń w Poradni Diabetologicznej
poniedziałek 30 września, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza
KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez
lekarza specjalistę w dziedzinie diabetologia
w Poradni Diabetologicznej.

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

')