Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

KONKURS OFERT – LECZENIE SZPITALNE – dyżury pielęgniarskie – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

KONKURS OFERT – LECZENIE SZPITALNE – dyżury pielęgniarskie – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
piątek 30 sierpnia, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju
LECZENIE SZPITALNE – DYŻURY PIELĘGNIARSKIE
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki specjalistki lub po kursie specjalistycznym
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w zakresie w zakresie dyżurów pielęgniarskich stacjonarnych zabezpieczających prace
Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie o konkursiepobierz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Oświadczenie oferenta Załacznik nr 1 do Formularza Ofertowego – pobierz

Formularz cenowy Załacznik nr 2 do Formularza Ofertowego – pobierz

 

')