Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy – Oddział Kliniczny Nefrologiczny i Stacja Dializ

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT – LECZENIE SZPITALNE – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy – Oddział Kliniczny Nefrologiczny i Stacja Dializ
poniedziałek 23 września, 2019
 logo

Komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu
KONKURSU OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju
LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY
w zakresie
udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie NEFROLOGIA wraz z pełnieniem czynności z zakresu koordynowania Oddziałem Klinicznym Nefrologicznym i Stacją Dializ.

Ogłoszenie o konkursiepobierz

')